Semia, gender i kultura. Materialy mezhdunarodnykh konferentsii, 1994, 1995

Edited Volume

Tishkov, Valery (ed.) (1997) Semia, gender i kultura. Materialy mezhdunarodnykh konferentsii, 1994, 1995. Moscow: Institut Etnologii i Antropologii Ran.

Editors

Valery Tishkov

Valery Tishkov

Researcher