Razreshenie vooruzhennykh konfliktov

Book Chapter

Smith, Dan(1997) Razreshenie vooruzhennykh konfliktov Tolerantnost I Soglasie (Materialy Mezhdunarodnoi Konferetsii, Yakutsk, Iyun, 1995.). : (39–52).

Authors

Dan Smith

Dan Smith

PRIO Director 1993–2001, Senior Adviser