Rettferdighet som deltakelse på like vilkår [Justice as participation on equal terms]

Peer-reviewed Journal Article

Fjørtoft, Kjersti (2015) Rettferdighet som deltakelse på like vilkår [Justice as participation on equal terms], Agora: Journal for metafysisk spekulasjon 32(2): 22–39.