Rekruttering med mål

Popular Article

Tønnesson, Stein; Bernt Aardal & Kristian Berg Harpviken (2009) Rekruttering med mål, Aftenposten, 23 March.

FORSKERSKOLE. Vi bør få en ordning med flerårige forskerskoler, drevet av forskningsinstitutter i samarbeid med universiteter og høyskoler.

Read it on Aftenposten's website (in Norwegian)

Authors

Stein Tønnesson

Stein Tønnesson

Research Professor

Bernt Aardal

Bernt Aardal

Chair of PRIO Board 2007-2016

Kristian Berg Harpviken

Kristian Berg Harpviken

Research Professor

Projects