Folkekirken - et retorisk begrep (og knapt noe annet)? : refleksjoner etter å ha ledet utredningsarbeid [Folkekirken - a rhetorical concept (and hardly anything else)?]

Book Chapter

Bakkevig, Trond (2015) Folkekirken - et retorisk begrep (og knapt noe annet)? : refleksjoner etter å ha ledet utredningsarbeid [Folkekirken - a rhetorical concept (and hardly anything else)?], in Folkekirke Nå. Oslo: Verbum Akademisk (197–204).

Authors

Trond Bakkevig

Trond Bakkevig

Associate Senior Researcher