Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden [Criminological gender research between Norway and the world]

Book Chapter

Bringedal Houge, Anette; Kjersti Lohne & May-Len Skilbrei (2014) Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden [Criminological gender research between Norway and the world], in Finstad, Liv; & Heidi Mork Lomell, eds, Motmæle. En Antologi Til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård Og Guri Larsen. Oslo: Novus (201–221).