Seksuell utnyttelse og overgrep i internasjonale operasjoner [Sexual exploitation and abuse in international operations]

Book Chapter

Nordås, Ragnhild & Lars Morten Bjørkholt (2014) Seksuell utnyttelse og overgrep i internasjonale operasjoner [Sexual exploitation and abuse in international operations], in Anita Schjølset, ed., Gender i Forsvaret. Oslo: Abstrakt Forlag (273–300).