Seksualisert vold i krig of konflikt [Sexualized violence in war and conflict]

Book Chapter

Nordås, Ragnhild & Lars Morten Bjørkholt (2014) Seksualisert vold i krig of konflikt [Sexualized violence in war and conflict], in Anita Schjølset, ed., Gender i Forsvaret. Oslo: Abstrakt Forlag (243–272).