Samfunnslære for videregående skole

Monograph

Berg, Arngeir & Eyvind Elstad (1992) Samfunnslære for videregående skole. Oslo.