For en europeisering av islamismen ["Europeanising" Islamism]

Peer-reviewed Journal Article

Høigilt, Jacob (2003) For en europeisering av islamismen ["Europeanising" Islamism], Nytt Norsk Tidsskrift(2): 146–152.