Føderalisme og demokrati. Europeiske løsninger for det 21. Århundre [Federalism and Democracy. European Solutions for the 21st Century]

Monograph

Hodne, Tor Eigil; Tore Myhre & Bård Bredrup Knudsen (1995) Føderalisme og demokrati. Europeiske løsninger for det 21. Århundre [Federalism and Democracy. European Solutions for the 21st Century]. Oslo: Spartacus.