Journal. En presentasjon av et styringsverktøy

Book Chapter

Hegre, Håvard (1994) Journal. En presentasjon av et styringsverktøy, in Det vitenskapelige tidsskrift. Rapport fra en konferanse for vitenskapelige tidsskrifter. TemaNord 1994:574. København: (147–150).

Authors

Håvard Hegre

Håvard Hegre

Research Professor