Treholt-litteraturen: En studie i polarisering [The Treholt Literature: A Study in Polarization]

Peer-reviewed Journal Article

Gleditsch, Nils Petter (1994) Treholt-litteraturen: En studie i polarisering [The Treholt Literature: A Study in Polarization], Internasjonal Politikk 52(2): 275–287.

Authors

Nils Petter Gleditsch

Nils Petter Gleditsch

Research Professor