Fargerikt fellesskap eller etnisk heksebrygg? Væpnet konflikt og politisk styresett under og etter den kalde krigen

Peer-reviewed Journal Article

Ellingsen, Tanja (1997) Fargerikt fellesskap eller etnisk heksebrygg? Væpnet konflikt og politisk styresett under og etter den kalde krigen , Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 13(2): 145–167.

Authors

Tanja Ellingsen

Tanja Ellingsen

Associate Professor of Political Science, NTNU