Tahrir-litteraturen [The Tahrir literature]

Non-refereed Journal Article

Høigilt, Jacob & Jon Nordenson (2014) Tahrir-litteraturen [The Tahrir literature], Babylon 2014(1): 92–100.

​Er det ikke for tidlig å gi ut bøker om de arabiske opprørene? Kanskje, og kvaliteten er varierende, men verdien av bøker skrevet før fasiten er klar er åpenbar.

Read the article here (Open Access)

Authors

Jacob Høigilt

Jacob Høigilt

Research Professor

Jon Nordenson

Jon Nordenson

Research Assistant