Teknologi og det humanitære fornyelsesprosjektet [Technology and the Humanitarian Renewal Project]

Peer-reviewed Journal Article

Sandvik, Kristin Bergtora (2014) Teknologi og det humanitære fornyelsesprosjektet [Technology and the Humanitarian Renewal Project], Internasjonal Politikk(2): 272–281.