Forsvarsminister Quisling og den indre militære sikkerheten [Minister of Defence Quisling and the Inner Military Security]

Non-refereed Journal Article

Agøy, Nils Ivar (1992) Forsvarsminister Quisling og den indre militære sikkerheten [Minister of Defence Quisling and the Inner Military Security], Historisk Tidsskrift(2): 123–169.

Authors

Nils Ivar Agøy

Nils Ivar Agøy

Researcher