Thomas Aquinas – kristentro og fornuft i det politiske samfunn

Book Chapter

Syse, Henrik (2013) Thomas Aquinas – kristentro og fornuft i det politiske samfunn, in Jørgen Pedersen, ed., Politisk Filosofi: Fra Platon Til Hannah Arendt. Oslo: Pax Forlag (179–204).