Rett intensjon som vilkår for rettferdig krig [Right Intention as Condition for Just War]

Book Chapter

Syse, Henrik (2003) Rett intensjon som vilkår for rettferdig krig [Right Intention as Condition for Just War], in Spillet om Irak. Oslo: (169–186).