Kultur og fredsskaping på Balkan [Culture and Peacebuilding in the Balkans]

Book Chapter

Evensmo, Ivar (2003) Kultur og fredsskaping på Balkan [Culture and Peacebuilding in the Balkans], in Transformator. Oslo: (100–116).

Ivar Evensmo har arbeidet med forsoningsprosjekter i det tidligere Jugoslavia i en årrekke. Ett av dem var filmfestivalen On the Road, som denne artikkelen tar for seg. Evensmo redegjør for prosjektets gang, dets mottakelse og effekter og gjør seg noen tanker om bruk av film i forsoningsarbeid generelt.

Transformator website

Authors

Ivar Evensmo

Ivar Evensmo

Project Adviser