Forvaltning over generasjonene -- hva sier etikken? [Caretaking over Generations -- What Does Ethics Say]

Book Chapter

Syse, Henrik(2011) Forvaltning over generasjonene -- hva sier etikken? [Caretaking over Generations -- What Does Ethics Say] Finansråd I Utfordrende Tider – Om Forvaltning Og Økonomisk Politikk. Festskrift Til Tore Eriksen. : Finansdepartementet(74–80).

Authors

Henrik Syse

Henrik Syse

Research Professor