'Alle ser på oss som utlendinger uansett': Selvbilder og andre bilder av unge menn med muslimsk bakgrunn etter 11. september 2001

Book Chapter

Ezzati, Rojan Tordhol (2011) 'Alle ser på oss som utlendinger uansett': Selvbilder og andre bilder av unge menn med muslimsk bakgrunn etter 11. september 2001, in Eriksen, Thomas Hylland; & Hans Erik Næss, eds, Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Oslo: Unipub (57–67).