Kvinner i det norske forsvaret: Likestilling eller operasjonelt imperativ? [Women in the Norwegian Armed Forces: Gender Equality or Operational Imperative?]

Peer-reviewed Journal Article

Skjelsbæk, Inger & Torunn L. Tryggestad (2011) Kvinner i det norske forsvaret: Likestilling eller operasjonelt imperativ? [Women in the Norwegian Armed Forces: Gender Equality or Operational Imperative?], Sosiologi i dag 41(1): 53–75.