Kan Kina og USAs skjebnefellesskap ha blitt så tett at det forrykker maktbalansen i Øst-Asia? [May the Shared Destiny of China and the USA Disrupt the Power Balance in East Asia?]

Popular Article

Tønnesson, Stein (2009) Kan Kina og USAs skjebnefellesskap ha blitt så tett at det forrykker maktbalansen i Øst-Asia? [May the Shared Destiny of China and the USA Disrupt the Power Balance in East Asia?], Morgenbladet, 20 November.

Authors

Stein Tønnesson

Stein Tønnesson

Research Professor