Deltagende observasjon [Participant observation]

Book Review

Lohne, Kjersti (2010) Review of Katrine Fangen , ed., Deltagende observasjon [Participant observation], in Forskningsetikk 2010(4): .