Afghanistans vei ut av minefeltet [The Afghan Path out of the Minefield]

Book Chapter

Harpviken, Kristian Berg (2007) Afghanistans vei ut av minefeltet [The Afghan Path out of the Minefield], in Christian H. Ruge, ed., En framtid uten frykt for miner: 10 år med minekonvensjonen. Oslo: Conflux (51–64).