Social Kapital som Teori og Praksis; Sosiale Landskap og Sosial Kapital: Innføring i Nettverkstenkning [Social Capital as Theory and Practice; Social Landscapes and Social Capital: Introduction to Network Theory]

Book Review

Harpviken, Kristian Berg (2010) Review of Social Kapital som Teori og Praksis; Sosiale Landskap og Sosial Kapital: Innføring i Nettverkstenkning [Social Capital as Theory and Practice; Social Landscapes and Social Capital: Introduction to Network Theory], in Sosiologisk Tidsskrift 18(1): 95–100.

Review titled Sosial kapital på skandinavisk [Social capital in Scandinavian]

Review of two books:

Social kapital som teori og praksis (Paul Hegedahl & Sara Lea Rosenmeier, eds, Forlaget Samfundslitteratur, 2007)

Sosiale landskap og sosial kapital: Innføring i nettverkstenkning, Inge Bø & Per Morten Schiefloe, Universitetsforlag, 2007)

 

 

 

 

Download (with subscription)

Authors

Kristian Berg Harpviken

Kristian Berg Harpviken

Research Professor