Er NUPI der det hender? Oss femtiåringer imellom [Is NUPI Where Things Happen? Between us Fifty Year Olds]

Non-refereed Journal Article

Harpviken, Kristian Berg (2009) Er NUPI der det hender? Oss femtiåringer imellom [Is NUPI Where Things Happen? Between us Fifty Year Olds], Internasjonal Politikk 67(4): 755–759.