Motvillige forhandlingspartnere? Araberstatene og forhandlingene om det palestinske flyktningproblemet i 1949 [Reluctant Negotiation Partners? The Arab States and the Negotiations on the Palestinian Refugee Problem in 1949]

Peer-reviewed Journal Article

Tiller, Stian Johansen (2009) Motvillige forhandlingspartnere? Araberstatene og forhandlingene om det palestinske flyktningproblemet i 1949 [Reluctant Negotiation Partners? The Arab States and the Negotiations on the Palestinian Refugee Problem in 1949], Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 7(1): 22–33.