Ett generalangrepp på den kritiska historieforskningen. En kommentar till Bengt Gustafsson [General('s) Attack on Critical Research in History - A Comment on Bengt Gustafsson]

Non-refereed Journal Article

Tunander, Ola (2009) Ett generalangrepp på den kritiska historieforskningen. En kommentar till Bengt Gustafsson [General('s) Attack on Critical Research in History - A Comment on Bengt Gustafsson], Historisk tidsskrift (Journal of the Swedish Society of History) 129(1): 48–62.