Latin-Amerika mellom revolusjon og kontrarevolusjon [Latin America in-between Revolution and Counter-Revolution]

Monograph

Fossum, Egil (1970) Latin-Amerika mellom revolusjon og kontrarevolusjon [Latin America in-between Revolution and Counter-Revolution]. Oslo: Gyldendal. Fakkel.