Opprustet og forsvarsløs. Om rustningskappløpet og arbeidet for internasjonal nedrustning [Armed and Defenseless. On the Arms Race and the Work for International Disarmament]

Monograph

Garbo, Gunnar (1975) Opprustet og forsvarsløs. Om rustningskappløpet og arbeidet for internasjonal nedrustning [Armed and Defenseless. On the Arms Race and the Work for International Disarmament]. Oslo: Gyldendal.