Velgere, partier og utenrikspolitikk - Analyse av norske holdninger 1945-70 [Voters, Parties and Foreign Policy - An Analysis of Norwegian Attitudes]

Monograph

Koritzinsky, Theo (1970) Velgere, partier og utenrikspolitikk - Analyse av norske holdninger 1945-70 [Voters, Parties and Foreign Policy - An Analysis of Norwegian Attitudes]. Oslo: PAX.