Olje gir makt [Oil Makes Power]

Book Chapter

Tønnesson, Stein (2007) Olje gir makt [Oil Makes Power], in Morgenbladet. .

Authors

Stein Tønnesson

Stein Tønnesson

Research Professor