Den sovjetiska sjöbjörnen [The Soviet Sea Bear]

Non-refereed Journal Article

Tunander, Ola (1991) Den sovjetiska sjöbjörnen [The Soviet Sea Bear] , Internasjonal Politikk 1110–112.

Authors

Ola Tunander

Ola Tunander

Research Professor Emeritus