Norden och USAs maritima strategi - En studie av Nordens förandrade strategiske läge [The Nordic Countries and the US Maritime Strategy – A Study of the Changed Strategic Position of the Nordic ]

Monograph

Tunander, Ola (1987) Norden och USAs maritima strategi - En studie av Nordens förandrade strategiske läge [The Nordic Countries and the US Maritime Strategy – A Study of the Changed Strategic Position of the Nordic ] National Defence Research Institute.

Försvarets forskningsanstalt (FOA Rapport C 10295-1.4)

Authors

Ola Tunander

Ola Tunander

Research Professor Emeritus