Militant islamisme og 'legitim' vold [Militant Islamism and 'Legitimate' Violence]

Non-refereed Journal Article

Kolås, Åshild (2005) Militant islamisme og 'legitim' vold [Militant Islamism and 'Legitimate' Violence], Babylon. Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika 3(2): 24–31.
Download Final publication
.pdf

​Militant islamisme bygger på to grunnleggende ideer: muslimske forestillinger om hellig krig og den moderne politiske voldsdoktrinen, nasjonalistisk militarisme. Det ideologiske kunststykket har vært å forene den statlige krigsretorikken med religiøs retorikk til et tilsynelatende logisk hele.

Read the article here

Authors

Åshild Kolås

Åshild Kolås

Research Professor