Fagplan for norsk statsvitenskap [National Plan for Political Science]

Report - Other

Narud, Hanne Marthe; Alf Håkon Hoel; Audun Offerdal; Ann-Helen Bay; Ståle Ulriksen; Eli Feiring; Anders Todal Jensen; Per Selle; Nils Petter Gleditsch; & Hilmar Rommetvedt (2004) Fagplan for norsk statsvitenskap [National Plan for Political Science]Oslo: Norges Forskningsråd.