Det kvinnelige sikkerhetsbegrep [The Female Concept of Security]

Popular Article

Tryggestad, Torunn L. & Inger Skjelsbæk (2005) Det kvinnelige sikkerhetsbegrep [The Female Concept of Security], Morgenbladet, 2 December.

Den 31. oktober var det fem år siden FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Resolusjonen påpeker viktigheten av at FN og organisasjonens medlemsland er seg bevisst kjønnsperspektivet og kjønnsbalansen i internasjonale operasjoner, politiske beslutningsprosesser og håndteringen av krig og krisesituasjoner.

Read it on Morgenbladet.no

Authors

Inger Skjelsbæk

Inger Skjelsbæk

Research Professor

Torunn L. Tryggestad

Torunn L. Tryggestad

Deputy Director

Research Groups