Algerie: Amnesti som en vei ut av volden? [Algeria: Amnesty as a Recourse from Violence?]

Non-refereed Journal Article

Mouhleb, Naima (2007) Algerie: Amnesti som en vei ut av volden? [Algeria: Amnesty as a Recourse from Violence?], Babylon 5(2): 130–137.

​Mens amnestiet i Algerie har ført til en reduksjon i selve volden har det også blitt avdekket flere svakheter ved prosjektet. Disse svakhetene kan få konsekvenser for den langsiktige freden og løsningen av den politiske legitimitetskrisen.

Read the article here (Open Access)

Authors

Naima Mouhleb

Naima Mouhleb

Researcher & Research Assistant