Hva er nytt i krig?

Book Chapter

Tønnesson, Stein (2008) Hva er nytt i krig?, in Kjønn, krig og konflikt. Oslo, Norway: .

Del av Helga Hernes' jubileumsbok

Authors

Stein Tønnesson

Stein Tønnesson

Research Professor