En globalisert verden – økt kaos eller varig fred? [A Globalized World – Increased Chaos or Lasting Peace]

Book Chapter

Gleditsch, Nils Petter & Håvard Hegre (2004) En globalisert verden – økt kaos eller varig fred? [A Globalized World – Increased Chaos or Lasting Peace], in Jan Arild Snoen, ed., Åpen Verden – Et forsvar for globaliseringen. Oslo: Civitas (251–263).