Demokrati, handel og velstand: Tre teorier for varig fred [Democracy, Business & Prosperity: Three Theories for Lasting Peace]

Peer-reviewed Journal Article

Øhrn, Karl Georg (2002) Demokrati, handel og velstand: Tre teorier for varig fred [Democracy, Business & Prosperity: Three Theories for Lasting Peace], Tidsskrift For Samfunnsforskning 43(3): 333–.