Vill Vest i Kina [China's Wild West]

Non-refereed Journal Article

Kolås, Åshild (2003) Vill Vest i Kina [China's Wild West], Verdensmagasinet X 12(5): 24–25.

Kinesiske myndigheter satser voldsomt på å utvikle de fattige, men ressursrike områdene vest i Kina. Store multinasjonale selskaper er involvert i oljeutvinning og bygging av gassledninger i Kina’s ”ville vest”. Menneskerettighetsorganisasjoner mener imidlertid at det dreier seg mer om utplyndring enn om utvikling.