Den opplyste romantikken og den romantiske opplysningen [The enlightened romantic and the romantic enlightenment]

Book Chapter

Burgess, J. Peter (2003) Den opplyste romantikken og den romantiske opplysningen [The enlightened romantic and the romantic enlightenment], in Den norske pastorale opplysningen. Nye perspektiver på norsk nasjonsbygging på 1800-tallet tallet. Oslo: (103–116).

Authors

J. Peter Burgess

J. Peter Burgess

Research Professor