Nordisk sikkerhetspolitikk – på vei mot EU og NATO

PRIO Report

Barth, Magne; & Else Marie Brodshaug (1997) Nordisk sikkerhetspolitikk – på vei mot EU og NATO, PRIO Report, 1. Oslo: PRIO.