Russlands militære som et politisk mikrokosmos: Verdiorientering og valgatferd, 1995-2000

Report - External Series

Simonsen, Sven Gunnar (2002) Russlands militære som et politisk mikrokosmos: Verdiorientering og valgatferd, 1995-2000.

Authors

Sven Gunnar Simonsen

Sven Gunnar Simonsen

Senior Researcher