Rasisme som renhetsideologi

Book Chapter

Fangen, Katrine (2022) Rasisme som renhetsideologi, in Cora Alexa Døving, ed., Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Oslo: Universitetsforlaget (287–306).