«Kan man se norsk ut?» Om norskhet som en referanse for rasimse ["Can one look Norwegian?" On Norwegianness as a reference point for racism]

Book Chapter

Erdal, Marta Bivand (2022) «Kan man se norsk ut?» Om norskhet som en referanse for rasimse ["Can one look Norwegian?" On Norwegianness as a reference point for racism], in Cora Alexa Døving, ed., Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringen. Oslo: Universitetsforlaget (188–203).