Kjønn og vitenskapelig publisering - betydningen av kontekst [Gender and academic publishing: the importance of context]

Book Chapter

Aksnes, Dag; Fredrik Piro & Lynn P. Nygaard (2022) Kjønn og vitenskapelig publisering - betydningen av kontekst [Gender and academic publishing: the importance of context], in Owesen, Ingeborg W.; & Helene Aarseth, eds, Kjønn og akademia - På vei mot BALANSE?. Bergen: Fagbokforlaget (93–104).